top of page

LA FORMACIÓ A LES EMPRESES: DESPESA O INVERSIÓ?


A l’article d’avui tractaré un tema de certa controvèrsia, on la seva valoració ha sofert diverses interpretacions en funció de les variables, temps i context.


Cada vegada es troba menys resistència a considerar la formació en el si de les empreses com una inversió, les empreses d’èxit han canviat aquest mirament, passant d’una consideració de despesa a etiquetar-les com una inversió.


Per tant, es requereix un anàlisi que ens permeti visualitzar i quantificar el retorn de la mateixa per considerar-la una inversió.


La formació exigeix a les empreses la utilització d’una part del seus recursos, ja siguin econòmics, materials o humans; conseqüentment, es requereix un anàlisi que ens permeti visualitzar i quantificar el retorn d’aquesta per considerar-la una inversió, ja que el primer que es visualitza és la despesa que es genera i no la rendibilitat que aquesta donarà a mitja o llarg termini.


Cal remarcar un error molt estès, com és de concebre la formació com un recurs només a l’abast de d’empreses amb beneficis, ja que molts entenen que la formació és un efecte dels beneficis, en lloc d’una de les causes dels mateixos.


Al meu parer, s’ha de veure amb claredat rotunda que la formació és un inversió bàsica i necessària des de l’inici de creació d’una empresa, amb l’objectiu de millorar i rendibilitzar el negoci, sobretot en un mercat dominat per la competitivitat on es generen una demanda de nous coneixements i habilitats de manera constant.


Però no és menys cert que, en èpoques d’alentiment econòmic o de crisis com la que vivim, resulta freqüent que les empreses optin per protegir la rendibilitat retallant les despeses no fonamentals i reexaminant totes les categories de costos no prioritaris per conservar el seu avantatge competitiu.


D’aquesta manera, es veuen retallats si no eliminats per complet les partides destinades a la formació, tornant a veure la formació com una despesa en lloc d’una inversió, sense entendre que és el veritable motor de la productivitat i fins i tot, el futur de la supervivència de l’empresa.

Darreres entrades
Arxiu
bottom of page