top of page

Jurídic laboral

escala-balanza-cobre-amarillo-oro-escrit

Aquests serveis estan orientats a l'assessorament i procediments judicials en l'àmbit del Dret Laboral i de la Seguretat Social:

 • Assessorament en matèria jurídica laboral.

 • Procediments en litigis judicials: acomiadaments, sancions, reclamacions de quantitat  i tutela de drets.

 • Assessorament i càlcul d'indemnitzacions.

 • Modificacions de condicions de treball.

 • Assistència jurídica en processos d'arbitratges davant del Tribunal Laboral.

 • Assistència i assessorament davant la Inspecció de Treball.

 • Procediments contenciosos amb l'Administració.

 • Assessorament i tramitació de prestacions públiques: jubilació, incapacitats, prestacions i defuncions.

 • Negociació de convenis col·lectius.

 • Expedients de Regulació d'Ocupació (ERO) amb extinció i / o suspensió.

 • Constitucions de noves empreses.

 • Assessorament en polítiques de contractació i gestió de persones.

 • Prevenció de riscos laborals.

© Barea Carrera   © BC Assessoria Laboral

Cl Aigua 84  Vilanova i la Geltrú  Barcelona                  

Tel. 687 495 538 

 • Twitter - Black Circle
 • Blogger - Black Circle
bottom of page